Dare 2 Share

Dare 2 Share is een dansfeest voor een goed doel en wordt eens in het jaar gegeven op verschillende locaties in het land.